Elsődleges feladataink

A HUMÁN-TÁR-HÁZ valamennyi tevékenységében elkötelezett a felnőttképzés hozzáférésének, kultúrális környezetének javítása mellett. Ezt az elkötelezettséget négy kulcsszóban fogalmaztuk meg, amelyeket egyben kiemelt feladatunknak is tekintünk. Ezek:

  1. felnőttképzés
  2. pályázati megvalósítás
  3. együttműködés és kapcsolattartás
  4. kommunikáció

A felnőttképzés kulcsszóhoz rendelt feladataink között szerepel a felnőttképzési helyszínek kialakítása, amelyhez kiváló alapot ad a befogadó Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ és a pályázat keretében beszerzett modern eszközök. Emellett kiemelten kezeljük a felnőttképzés módszertani kultúrájának kialakítását. Ez minden résztvevő kollégánk és pályázati megvalósítónk alapfeladata.

A pályázati megvalósítás kulcsszó mögötti feladatunk a korrekt, minden feltételnek, szabálynak és elvárásnak folyamatosan és maximálisan megfelelő projekttevéknység. Ebben törekszünk valamennyi megvalósítást ellenőrző szakmai szervezettel együttműködni, a tevékenységeinket és azok eredményeit bemutatni.

Az együttműködés és kapcsolattartás azért vált kulcsszavunkká, mert kiemelkedően fontosnak tarjuk, hogy a pályázat megvalósítása azt a célt is szolgálja, hogy kialakuljon és működőképessé váljon a hasonló szervezetek közötti informális és formális szakmai és piaci együttműködés. A pályázatunkban több lehetőség van komoly, a pályázaton túlmutató együttműkdési lehetőségek kialakításában.

A kommunikáció kulcsszó a fentiek alapján szinte egyértelműnek tünhet. Kiemelt kulcsszó azért lett belőle mégis, mert így is tudatosítani akarjuk a folyamatos és nyilt szakmai fórumok, párbeszédek szerepét a teljes folyamatban.

A fentiek mellett, a pályázatunkban megfogalmazott, átfogóbb céljaink: